The Translator and Interpreter Association of Thailand

สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

มุมสมาชิก

ส่วนนี้สงวนไว้สำหรับสมาชิกของสมาคมฯ เท่านั้น โดยหลังจาก login เข้าระบบแล้ว ท่านจะอ่านข่าวสารจากสมาคมฯ และเข้าถึงข้อมูลการแปลได้เพิ่มเติม

สมัครสมาชิก

แบบฟอร์ม และระเบียบการสมัคร

ติดต่อเรา

ติดต่อ คุณอังสนา ทรัพย์สิน
อีเมล tiatangsana@gmail.com
โทรศัพท์ ๐๙๕-๓๐๖-๐๗๓๖

วิสัยทัศน์ของสมาคม

สมาคมนักแปลและล่ามเป็น สมาคมวิชาชีพ สมาชิกประกอบด้วยนักแปล ล่าม สำนักพิมพ์ และบุคคล/ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแปลและการล่าม ตลอดจนบุคคลทั่วไป/ องค์กรที่สนใจการแปลและการล่าม

  • เป็นศูนย์รวมของนักแปลและล่าม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการแปลและการล่าม
  • ช่วยพัฒนามาตรฐานการแปลและการล่าม
  • ประสานความร่วมมือและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแปล และการล่าม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จำนวนหลักสูตรประจำปี 2560

จำนวนสมาชิก

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

ปี 2560

หลักสูตรต่างๆ

หลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

การอบรม “นักแปลบันเทิงคดี” รุ่น ๗

กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล

โครงการอบรมการแปลภาษาจีน

กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล

การแปลบทภาพยนตร์แบบพากย์และบทบรรยาย

ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล

หลักสูตร ‘ศิลปะการใช้ภาษาไทยในงานแปล รุ่น ๔’

กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดจากสมาคม

ค้นหา
ข่าวสาร

คลังความรู้

เกี่ยวกับสมาคม

กรรมการบริหารสมาคม

นางถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
นายกสมาคมฯ

มล. วีรอร วรวุฒิ
อุปนายก 1

นายสถาพร ฉันท์ประสูตร
อุปนายก 2

LIKE US

ON FACEBOOK

View on Facebook

1 week ago

The Translators and Interpreters Association of Thailand

ประโยคแรกใน Pride and Prejudice

เป็นความจริงที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า ชายโสดผู้ครอบครองทรัพย์สมบัติมหาศาล ย่อมต้องการภรรยา
...

View on Facebook

1 week ago

The Translators and Interpreters Association of Thailand

การแปลทีละความตามมุมมองตัวละคร (๑๖)

Tom's whole body jerked with shock. He swung to face James, and stared.

สองประโยคนี้ต้องแปลรวบเป็นประโยคเดียว จึงจะอ่านรื่น

ทอมสะดุ้งโหยง ก่อนหันขวับมามองเจมส์

เช่นเดียวกับสามประโยคนี้

The woman's brow furrows. There's a soft knock on the door. It's coming from inside the room.
ผู้หญิงขมวดคิ้วเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูเบา ๆ จากด้านในห้อง

ส่วนประโยคนี้ต้องสลับตำแหน่งคำ

They all looked down at the table at the same time at her, as if their heads were mounted on springs.
ทุกคนที่โต๊ะหันขวับราวคอมีสปริง มองเธอเป็นตาเดียว

ส่วนสองประโยคสุดท้ายนี้ ต้องปรับคำให้เข้ากับบริบทครับ

The cat takes out a clipboard, forepaw hovering over it with a pen.
แมวหยิบแฟ้มหนีบออกมา มือถือปากการอจด

We paid our check and went our various ways.
เราจ่ายเงิน แล้วแยกย้ายกันไป

#ครูหนอนฯ
#เคล็ดวิชาแปล
#thaitiat
...

View on Facebook

ภาพบรรยากาศวันนักแปลและล่าม และพิธีมอบรางวัลสุรินทราชา วันที่ ๗ เมษายน ที่ผ่านมา
บรรยากาศอบอุ่น ได้ความรู้หลากหลาย ขอแสดงความยินดีกับนักแปลผู้ได้รับรางวัล ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

รายนามผู้ได้รับรางวัลนักแปลดีเด่น (รางวัลสุรินทราชา) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
นักแปลดีเด่น
๑. ศ.ดร.กุสุมา รักษ์มณี
๒. คุณหญิง จํานงศรี หาญเจนลักษณ์
๓. นางนัยนา นาควัชระ
๔. นายบุญส่ง ชเลธร
๕. รศ.ดร.ประยูร ทรงศิลป์
๖. อ.พิศาล บุญผูก
๗. นายวิมล กุณราชา
๘. นายสันติสุข โสภณสิริ

ที่ประชุมมีมติมอบโล่ผู้มีอุปการคุณแก่องค์กร ๒ องค์กร ได้แก่
๑. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
...

View on Facebook

ศุกร์ละสำนวน (๓๘)

send a signal

ส่งสัญญาณกันไปทั้งโลก เนื่องจากเรียนการแปลด้วยวิธีการเดียวกัน คือแปลทีละคำ ทั้งที่ควรแปลทีละความ สามประโยคนี้มาจากนิยายจีนที่ตรวจแก้ในช่วงนี้

"ลงมือเถิด" เธอได้รับสัญญาณจากเขา จึง...
ได้รับสัญญาณ - ได้รับคำสั่ง

หัวหน้าพยักหน้า ส่งสัญญาณว่าเริ่มได้
ส่งสัญญาณ - เป็นท่าที

เธอจูงเขาก้าวข้ามไป ส่งสัญญาณให้คนอื่นข้ามมาด้วย
ส่งสัญญาณ - กวักมือเรียก

สำนวนนี้ยังพบอีกหลายคราวหลายบริบท คัดมาจากคลังศัพท์มีดังนี้

แสดงท่าที
บุ้ยใบ้
พยักพเยิด
กวักมือ
โบกมือ
ส่อเค้า
พยักหน้า

#ครูหนอนฯ
#เคล็ดวิชาแปล
#thaitiat
...

View on Facebook