The Translator and Interpreter Association of Thailand

สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

มุมสมาชิก

ส่วนนี้สงวนไว้สำหรับสมาชิกของสมาคมฯ เท่านั้น โดยหลังจาก login เข้าระบบแล้ว ท่านจะอ่านข่าวสารจากสมาคมฯ และเข้าถึงข้อมูลการแปลได้เพิ่มเติม

สมัครสมาชิก

แบบฟอร์ม และระเบียบการสมัคร

ติดต่อเรา

ติดต่อ คุณอังสนา ทรัพย์สิน
อีเมล tiatangsana@gmail.com
โทรศัพท์ ๐๙๕-๓๐๖-๐๗๓๖

วิสัยทัศน์ของสมาคม

สมาคมนักแปลและล่ามเป็น สมาคมวิชาชีพ สมาชิกประกอบด้วยนักแปล ล่าม สำนักพิมพ์ และบุคคล/ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแปลและการล่าม ตลอดจนบุคคลทั่วไป/ องค์กรที่สนใจการแปลและการล่าม

  • เป็นศูนย์รวมของนักแปลและล่าม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการแปลและการล่าม
  • ช่วยพัฒนามาตรฐานการแปลและการล่าม
  • ประสานความร่วมมือและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแปล และการล่าม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จำนวนหลักสูตรประจำปี 2560

จำนวนสมาชิก

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

ปี 2560

หลักสูตรต่างๆ

หลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักสูตรอบรม “จินดามณี ศิลปะการใช้ภาษาไทยดั่งใจนึก” รุ่นที่ ๕

กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล

“แปลธุรกิจไทย-อังกฤษระดับกลาง” รุ่น ๔

ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล

“การตรวจแก้ต้นฉบับแปล” รุ่น ๑

ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล

การอบรม “การแปลให้เก่ง” รุ่น ๒

ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดจากสมาคม

ค้นหา
ข่าวสาร

คลังความรู้

เกี่ยวกับสมาคม

กรรมการบริหารสมาคม

นางถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
นายกสมาคมฯ

มล. วีรอร วรวุฒิ
อุปนายก 1

นายสถาพร ฉันท์ประสูตร
อุปนายก 2

LIKE US

ON FACEBOOK

สิ่งที่ผู้(และยังไม่)ซื้อ หนังสือเล่มนี้อาจไม่รู้คือ แถมไฟล์คลังศัพท์มากกว่า 5,000 รายการ โดยแบ่งเป็น 9 หมวด ก่อนเรียงตามลำดับอักษร

1) บรรยากาศ/สถานการณ์
2) คำพูด/การพูด/การส่งเสียง
3) สถานที่/สภาพธรรมชาติ
4) บุคคล
5) สิ่งของ
6) การกระทำ
7) สำนวน
8) ความรู้สึกนึกคิด
9) คติความเชื่อ

ดาวน์โหลดได้ที่
www.lc.mahidol.ac.th/artoftranslation โดยใส่ username และ password ตามที่ครูหนอนฯ ระบุไว้ในบทที่ 8
...

View on Facebook

The Translators and Interpreters Association of Thailand updated their cover photo. ...

View on Facebook

เสวนากำลังสนุกเลยค่ะ 🙂 ...

View on Facebook

บรรยากาศงามประชุมใหญ่สามัญสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐

ที่ปรึกษา กรรมการมาพร้อม สมาชิกกำลังทยอยเข้ามาลงทะเบียน

และการเสวนา “เมื่อนักแปลและล่ามใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ห้เป็นประโยชน์” จะเริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. นี้นะคะ 🙂
...

View on Facebook

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิก และผู้ที่สนใจเป็นสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายนนี้ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮาส์ ซอยสุขุมวิท ๓๑ (สวัสดี) ค่ะ

ในส่วนของการเสวนา "เมื่อนักแปลและล่ามใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ให้เป็นประโยชน์" นับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักแปลในยุคใหม่มากค่ะ ร่วมพูดคุยเสนอความคิดเห็นโดย
๑. ผศ. อรสิริ พลเดช
ประธานศูนย์การแปลและล่าม มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. ผศ. ดร. รัชฎา คงคะจันทร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมศาสตร์
๓. คุณปกรณ์ กฤษประจันต์
ล่ามอาชีพ

นอกจากนี้ท่านใดสนใจหนังสือการแปลให้เก่ง ของสมาคมฯ หรือเคล็ดวิชาแปล ของครูหนอนฯ ก็ซื้อได้ในงานค่ะ
...

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

November 5, 2017, 12:00pm - November 5, 2017, 3:30am

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. เสวนา “เมื่อนักแปลและล่ามใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ให้เป็นประโยชน์” ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ๑. ผศ. อรสิริ พลเดช ประธานศูนย์การแปลและล่าม มหาวิทยาลัยมหิดล ๒. คุณปกรณ์ กฤษประจันต์ ล่ามอาชีพ เจ้าของบริษัทแปล เวิร์ดดักท์ และอุปนายก สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง ๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๑๖.๓๐ น. ปิดงาน รับหนังสือที่ระลึก

View on Facebook