The Translator and Interpreter Association of Thailand

สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

มุมสมาชิก

ส่วนนี้สงวนไว้สำหรับสมาชิกของสมาคมฯ เท่านั้น โดยหลังจาก login เข้าระบบแล้ว ท่านจะอ่านข่าวสารจากสมาคมฯ และเข้าถึงข้อมูลการแปลได้เพิ่มเติม

สมัครสมาชิก

แบบฟอร์ม และระเบียบการสมัคร

ติดต่อเรา

ติดต่อ คุณอังสนา ทรัพย์สิน
อีเมล tiatangsana@gmail.com
โทรศัพท์ ๐๙๕-๓๐๖-๐๗๓๖

วิสัยทัศน์ของสมาคม

สมาคมนักแปลและล่ามเป็น สมาคมวิชาชีพ สมาชิกประกอบด้วยนักแปล ล่าม สำนักพิมพ์ และบุคคล/ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแปลและการล่าม ตลอดจนบุคคลทั่วไป/ องค์กรที่สนใจการแปลและการล่าม

  • เป็นศูนย์รวมของนักแปลและล่าม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการแปลและการล่าม
  • ช่วยพัฒนามาตรฐานการแปลและการล่าม
  • ประสานความร่วมมือและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแปล และการล่าม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จำนวนหลักสูตรประจำปี 2560

จำนวนสมาชิก

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

ปี 2560

หลักสูตรต่างๆ

หลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล หลักสูตรล่าม

การอบรม “การแปลให้เก่ง” รุ่นที่ ๓

กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล

หลักสูตรอบรม “จินดามณี ศิลปะการใช้ภาษาไทยดั่งใจนึก” รุ่นที่ ๕

ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล

“แปลธุรกิจไทย-อังกฤษระดับกลาง” รุ่น ๔

ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดจากสมาคม

ค้นหา
ข่าวสาร

คลังความรู้

เกี่ยวกับสมาคม

กรรมการบริหารสมาคม

นางถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
นายกสมาคมฯ

มล. วีรอร วรวุฒิ
อุปนายก 1

นายสถาพร ฉันท์ประสูตร
อุปนายก 2

LIKE US

ON FACEBOOK

สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เพ็ญศรี เคียงศิริ เจ้าของนามปากกา นราวดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ สาขาวรรณศิลป์
ท่านเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มาหลายยุคหลายสมัย
🌸🌼 🌸🌼. 🌸🌼. 🌸🌼. 🌸🌼. 🌸🌼. 🌸🌼. 🌸🌼
...

View on Facebook

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ Assessor วันที่ 8-9 มกราคม 2561

หม่อมหลวง วีรอร วรวุฒิ อุปนายก รักษาการนายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ได้มอบ
หนังสือ " การแปลให้เก่ง " เพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่
นายประจักษ์ ธรรมราช อดีต ผอ.กศน. อ.กาะสมุย
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
...

View on Facebook

เต็มไปด้วย เต็มไปหมด

คำว่า เต็มไปด้วย เป็นคำที่ไม่ควรใช้ โดยเฉพาะการบรรยายความรู้สึก เพราะเห็นภาพไม่ชัด เช่น

ใบหน้าเต็มไปด้วยความชื่นมื่น
ใบหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจ
ใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นเต้น

สามวลีนี้ ควรใช้คำว่า เห็นชัด แทน เต็มไปด้วย แล้วเปลี่ยน ใบหน้า เป็น สีหน้า เรียงใหม่ให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งวลี

สีหน้าตื่นเต้นเห็นชัด

ในสายตาเต็มไปด้วยความวิงวอน

วลีนี้ก็ใช้คำว่า เห็นชัด ได้เช่นกัน

แววตาวิงวอนเห็นชัด

บางวลีอาจใช้การซ้อนคำ เช่น

ใบหน้าเต็มไปด้วยความฉงน - สีหน้าฉงนฉงาย

ใบหน้าเต็มไปด้วยความดีใจ - สีหน้าดีอกดีใจ

แม้ในใจจะเต็มไปด้วยความสงสัย - แม้จะสงสัยใคร่รู้

แม้ในใจจะเต็มไปด้วยความโกรธ - แม้จะโกรธเกรี้ยว

เต็มไปด้วยความโกรธแค้น - โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ

เต็มไปด้วยความเกลียดชัง - จงเกลียดจงชัง

เต็มไปด้วยความกังวล - กลัดกลุ้มกังวลใจ

ตบท้ายอีกหนึ่งวลี

ใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัว

วลีนี้แก้เยอะหน่อย เพื่อให้เห็นภาพชัด

สีหน้าตื่นตระหนก

#thaitiat
#ครูหนอนฯ
#เคล็ดวิชาแปล
...

View on Facebook

เชิญร่วมเสวนาด้านการแปล โดย ครูหนอนฯ ค่ะ ...

View on Facebook