หลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

*ผู้สนใจสมัครเรียน กรุณาติดต่อ Line @thaitiat ก่อนสมัคร และหลังโอนเงิน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน

หลักสูตรนักแปลมืออาชีพ รุ่น ๑
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรออนไลน์ ของสมาคมนักแปลและล่ามฯ
กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรนักแปลมือใหม่ รุ่น ๑๖
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564
กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล หลักสูตรล่าม
การแปลหนังสือสาระความรู้อังกฤษ-ไทย รุ่น 2
กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรนักแปลมือใหม่ รุ่น ๑๕
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักแปล รุ่น ๗
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​​นัก​แปล​บันเทิง​คดี​ รุ่น​ ๙
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
การแปลหนังสือสาระความรู้อังกฤษ-ไทย รุ่น 1
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรนักแปลมือใหม่ รุ่น ๑๔
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรล่ามอาชีพ-อาชีพล่าม รุ่น 15
ปิดรับสมัคร หลักสูตรล่าม
หลักสูตรนักแปลมือใหม่ รุ่น ๑๓
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรนักแปลมือใหม่ รุ่น ๑๒
กำลังรับสมัคร ปิดรับสมัคร
หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักแปล รุ่น ๖
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรนักแปลมือใหม่ รุ่น ๑๑
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรอบรมการแปลภาษาจีน รุ่น ๓
กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรนักแปลมือใหม่ รุ่น ๑๐
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักแปล รุ่น ๕
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรนักแปลมือใหม่ รุ่น ๙
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรออนไลน์ภาษาไทยสำหรับนักแปล
กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​ออนไลน์​นักแปล​มือใหม่
กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรนักแปลมือใหม่ รุ่น ๘
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรการแปลหนังสือสาระความรู้ (non-fiction)
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักแปล รุ่น ๔
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​​นัก​แปล​บันเทิง​คดี​ รุ่น​ ๘ 
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​ภาษา​ไทย​สำหรับ​นักแปล​ รุ่น​ ๓
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​​นักแปล​มือ​ใหม่​ รุ่น​ ๗
กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​​นักแปล​มือ​ใหม่​ รุ่น​ ๖
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​​นักแปล​มือ​ใหม่​ รุ่น​ ๕
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
วรรณคดีไทยสำหรับนักแปล รุ่น ๑
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​ภาษา​ไทย​สำหรับ​นักแปล​ รุ่น​ ๒
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​​นักแปล​มือ​ใหม่​ รุ่น​ ๔
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรการแปลหนังสือสาระความรู้ (non-fiction)
กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล
เข้าถึง​ความ​เป็น​ไทย
ปิดรับสมัคร หลักสูตรกิจกรรมอื่นๆ
หลักสูตร​​นักแปล​มือ​ใหม่​ รุ่น​ ๓
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรล่ามอาชีพ พ.ศ. 2562
ปิดรับสมัคร หลักสูตรล่าม
หลักสูตร “เรียนแปลกับบุญญรัตน์”
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
กิจกรรมแนะนำหลักสูตร “ล่ามอาชีพ”
ปิดรับสมัคร หลักสูตรล่าม
หลักสูตรอบรมการแปลภาษาจีน
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​​นักแปล​มือ​ใหม่​ รุ่น​ ๒​
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​​นักแปล​มือ​ใหม่​ รุ่น​ ๑
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​ภาษา​ไทย​สำหรับ​นักแปล​ รุ่น​ ๑
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร “​จินดามณี​” รุ่น​ ๕
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
การอบรม “การแปลให้เก่ง” รุ่นที่ ๔
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรการแปลหนังสือสาระความรู้ (non-fiction)
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
การอบรม “นักแปลบันเทิงคดี” รุ่น ๗
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
โครงการอบรมการแปลภาษาจีน
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
การแปลบทภาพยนตร์แบบพากย์และบทบรรยาย
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
การอบรม “การแปลให้เก่ง” รุ่นที่ ๓
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
“การตรวจแก้ต้นฉบับแปล” รุ่น ๑
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
การอบรม “การแปลให้เก่ง” รุ่น ๒
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
“การแปลให้เก่ง” รุ่น ๑
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
“การแปลบทพากย์” รุ่น ๓
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
“การแปลจีน-ไทยเบื้องต้น” รุ่น ๑
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
“แปลธุรกิจไทย-อังกฤษระดับกลาง” รุ่น ๔
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
“นักแปลบันเทิงคดี” รุ่น ๖
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล