top of page

"การแปลให้เก่ง คู่มือนักแปลมืออาชีพ"


ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือ "การแปลให้เก่ง คู่มือนักแปลมืออาชีพ"

ท่านที่สนใจหนังสือ "การแปลให้เก่งฯ" ราคาปกเล่มละ ๓๕๐ บาท สามารถสั่งซื้อได้โดย

๑. อ่านรายละเอียดราคาขายหนังสือในภาพ

๒. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย สาขาการบินไทย เลขที่ ๐๑๘-๘-๖๗๐๗๖-๘ ชื่อบัญชี "ม.ล. วีรอร วรวุฒิ"

แล้วส่งหลักฐานการโอนไปที่ jeedvee@gmail.com เพื่อแจ้ง ม.ล. วีรอร วรวุฒิ อุปนายกที่หนึ่ง สปลท. ผู้รับผิดชอบการสั่งจองและจัดส่งโดยตรง

๓.อย่าลืมแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู่โดยละเอียดเพื่อจัดส่งด้วยนะคะ

หมายเหตุ - ซื้อ ๕ เล่มขึ้นไป เหลือเล่มละ ๒๘๐ บาท และส่งฟรี

ขอบพระคุณค่ะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สปลท.


Featured Posts
bottom of page