หลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐


*ผู้สนใจสมัครเรียนทุกหลักสูตร กรุณาติดต่อ คุณอังสนา ทรัพย์สิน ผู้ประสานงานหลักสูตร ที่ tiatangsana@gmail.com หรือ ๐๙๕-๓๐๖-๐๗๓๖ ก่อนสมัคร และหลังโอนเงิน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน

หลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล หลักสูตรล่าม
การอบรม “การแปลให้เก่ง” รุ่นที่ ๓
กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล
“การตรวจแก้ต้นฉบับแปล” รุ่น ๑
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
การอบรม “การแปลให้เก่ง” รุ่น ๒
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
“การแปลให้เก่ง” รุ่น ๑
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
“การแปลบทพากย์” รุ่น ๓
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
“การแปลจีน-ไทยเบื้องต้น” รุ่น ๑
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
“แปลธุรกิจไทย-อังกฤษระดับกลาง” รุ่น ๔
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
“นักแปลบันเทิงคดี” รุ่น ๖
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล