หลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

*ผู้สนใจสมัครเรียนทุกหลักสูตร กรุณาติดต่อผู้ประสานงานแต่ละหลักสูตรก่อนสมัคร และหลังโอนเงิน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน

หลักสูตรการแปลหนังสือสาระความรู้ (non-fiction)
กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักแปล รุ่น ๔
กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​​นัก​แปล​บันเทิง​คดี​ รุ่น​ ๘ 
กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรการทำสารคดีด้วยตัวเองจากมือถือ
กำลังรับสมัคร หลักสูตรกิจกรรมอื่นๆ
หลักสูตร​ภาษา​ไทย​สำหรับ​นักแปล​ รุ่น​ ๓
กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​​นักแปล​มือ​ใหม่​ รุ่น​ ๗
กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​​นักแปล​มือ​ใหม่​ รุ่น​ ๖
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​​นักแปล​มือ​ใหม่​ รุ่น​ ๕
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
วรรณคดีไทยสำหรับนักแปล รุ่น ๑
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​ภาษา​ไทย​สำหรับ​นักแปล​ รุ่น​ ๒
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​​นักแปล​มือ​ใหม่​ รุ่น​ ๔
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรการแปลหนังสือสาระความรู้ (non-fiction)
กำลังรับสมัคร หลักสูตรการแปล
เข้าถึง​ความ​เป็น​ไทย
ปิดรับสมัคร หลักสูตรกิจกรรมอื่นๆ
หลักสูตร​​นักแปล​มือ​ใหม่​ รุ่น​ ๓
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรล่ามอาชีพ พ.ศ. 2562
ปิดรับสมัคร หลักสูตรล่าม
หลักสูตร “เรียนแปลกับบุญญรัตน์”
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
กิจกรรมแนะนำหลักสูตร “ล่ามอาชีพ”
ปิดรับสมัคร หลักสูตรล่าม
หลักสูตรอบรมการแปลภาษาจีน
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​​นักแปล​มือ​ใหม่​ รุ่น​ ๒​
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​​นักแปล​มือ​ใหม่​ รุ่น​ ๑
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร​ภาษา​ไทย​สำหรับ​นักแปล​ รุ่น​ ๑
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตร “​จินดามณี​” รุ่น​ ๕
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
การอบรม “การแปลให้เก่ง” รุ่นที่ ๔
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
หลักสูตรการแปลหนังสือสาระความรู้ (non-fiction)
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
การอบรม “นักแปลบันเทิงคดี” รุ่น ๗
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
โครงการอบรมการแปลภาษาจีน
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
การแปลบทภาพยนตร์แบบพากย์และบทบรรยาย
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
การอบรม “การแปลให้เก่ง” รุ่นที่ ๓
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
“การตรวจแก้ต้นฉบับแปล” รุ่น ๑
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
การอบรม “การแปลให้เก่ง” รุ่น ๒
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
“การแปลให้เก่ง” รุ่น ๑
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
“การแปลบทพากย์” รุ่น ๓
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
“การแปลจีน-ไทยเบื้องต้น” รุ่น ๑
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
“แปลธุรกิจไทย-อังกฤษระดับกลาง” รุ่น ๔
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล
“นักแปลบันเทิงคดี” รุ่น ๖
ปิดรับสมัคร หลักสูตรการแปล