The Translator and Interpreter Association of Thailand

สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

มุมสมาชิก

ส่วนนี้สงวนไว้สำหรับสมาชิกของสมาคมฯ เท่านั้น โดยหลังจาก login เข้าระบบแล้ว ท่านจะอ่านข่าวสารจากสมาคมฯ และเข้าถึงข้อมูลการแปลได้เพิ่มเติม

สมัครสมาชิก

แบบฟอร์ม และระเบียบการสมัคร

ติดต่อเรา

ติดต่อ คุณอังสนา ทรัพย์สิน
อีเมล tiatangsana@gmail.com
โทรศัพท์ ๐๙๕-๓๐๖-๐๗๓๖

วิสัยทัศน์ของสมาคม

สมาคมนักแปลและล่ามเป็น สมาคมวิชาชีพ สมาชิกประกอบด้วยนักแปล ล่าม สำนักพิมพ์
และบุคคล/ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแปลและการล่าม ตลอดจนบุคคลทั่วไป/ องค์กรที่สนใจ
การแปลและการล่าม

  • เป็นศูนย์รวมของนักแปลและล่าม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการแปลและการล่าม
  • ช่วยพัฒนามาตรฐานการแปลและการล่าม
  • ประสานความร่วมมือและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแปล และการล่าม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จำนวนหลักสูตรประจำปี 2560

จำนวนสมาชิก

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

ปี 2560

หลักสูตรต่างๆ

หลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

“การแปลให้เก่ง” รุ่น ๑

หลักสูตรการแปล

“การแปลเว็บไซต์” รุ่น ๑

หลักสูตรการแปล

“การแปลบทพากย์” รุ่น ๓

หลักสูตรการแปล

“การแปลจีน-ไทยเบื้องต้น” รุ่น ๑

หลักสูตรการแปล

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดจากสมาคม

ค้นหา
ข่าวสาร

คลังความรู้

เกี่ยวกับสมาคม

กรรมการบริหารสมาคม

นางถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
นายกสมาคมฯ

มล. วีรอร วรวุฒิ
อุปนายก 1

นายสถาพร ฉันท์ประสูตร
อุปนายก 2

LIKE US

ON FACEBOOK

ศุกร์ละสำนวน (๕)

wave of feeling
สำนวนนี้ไม่เกี่ยวกับคลื่น นักแปลส่วนใหญ่ก็รู้ แต่อาจเป็นเพราะเข้าใจภาษาไทยไม่แตกฉาน จึงแปลว่าความรู้สึกนั้น (เช่น ความกลัว ความปรารถนา) ถาโถมเข้ามา ซึ่งเป็นภาษาไทยที่ประหลาด

คำขยายความรู้สึกมาก ๆ ในภาษาไทยมีให้เลือกใช้หลายคำ เกือบทั้งหมดเป็นคำสองพยางค์ เช่น ครอบงำ เต็มทน เต็มที ท่วมท้น พลุ่งพล่าน สุดขีด สุดใจ เป็นต้น

จากตัวอย่างย่อหน้าก่อนอาจใช้ว่า
กลัวสุดขีด
ความปรารถนาครอบงำ/ปรารถนาสุดใจ

ยังมีอีกวิธีที่เป็นลักษณะพิเศษของภาษาไทยคือใช้คำซ้อนสี่
อกสั่นขวัญแขวน/หาย ขวัญหนีดีฝ่อ
มุ่งมาดปรารถนา (คำนี้ดูด้วยตานับด้วยนิ้วเท่ากับห้า แต่ถ้าใช้หูกวีฟังเท่ากับสี่ เพราะ ถะ เป็นลูกเก็บอ่านรวบได้)

ลองดูตัวอย่างสองประโยค เพื่อให้เข้าใจวิธีแปลสำนวนนี้ชัดขึ้น

He had been hit by a wave of exhaustion.
หากเล็งไปที่จิตใจคือ อ่อนอกอ่อนใจ
หากเล็งไปที่ร่างกายคือ อ่อนเปลี้ยเพลียแรง

He was overcome by such a wave of despair.
ส่วนประโยคนี้มีคำซ้อนสี่ให้เลือกสองคำคือ สิ้นไร้ไม้ตอก กับ อับจนหนทาง แต่สิ้นไร้ไม้ตอกไม่เข้ากับเรื่องฝรั่ง เพราะฝรั่งไม่สานตอก ฉะนั้นควรแปลว่า
เขารู้สึกอับจนหนทาง

ครูหนอนฯ
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
...

View on Facebook

thanks to แปลว่า...

คำนี้คือคำที่แปลผิดฉกาจฉกรรจ์ที่สุด จนเดี๋ยวนี้ติดอยู่ในภาษาสื่อแล้วว่า ต้องขอบคุณ

เอะอะก็ต้องขอบคุณถนนตัดใหม่ที่ทำให้เราเข้าถึงประชาชนง่ายขึ้น
ต้องขอบคุณสะพานสร้างใหม่...
ต้องขอบคุณการโทรคมนาคมสมัยใหม่...

ทั้งนี้เพราะต่อมเอ๊ะผู้แปลคนแรกไม่ทำงาน บรรณาธิการก็มิเฉลียว นักแปลคนต่อ ๆ มาก็ไม่เอะใจ จึงพากันแปลผิดเกือบทั้งประเทศ

thanks to
as a result of; due to:
It's thanks to you that he's in this mess.
คราวนี้เขาต้องยุ่งยากก็เพราะคุณ
เนื่องจากคุณ เขาจึงต้องเจอปัญหาอย่างนี้

thanks to จึงแปลได้ว่า เนื่องจาก เนื่องด้วย เพราะ หรือคำอื่น ๆ ที่แปลว่าเป็นสาเหตุให้...
...

View on Facebook

wall แปลว่า กำแพง หรือ ผนัง

นักแปลส่วนใหญ่มักแปลคำนี้ผิด
หลักจำง่าย ๆ ถ้าเป็นสิ่งที่กั้น/ล้อมสิ่งใดไว้
มันคือ กำแพง
ถ้าไม่ใช่ มันคือ ผนัง

แถมหนึ่งคำ glass
ถ้าเป็นภาชนะ/เครื่องประดับ
มันคือ แก้ว
ถ้าไม่ใช่ มันคือ กระจก
...

View on Facebook

ศุกร์ละสำนวน (๔)

สามสำนวนแรกโพสต์ทุกเสาร์ แต่เสาร์พรุ่งนี้ไม่ว่าง และไม่ว่างอีกหลาย ๆ เสาร์ จึงเลื่อนขึ้นมาเป็นศุกร์แทน

You should be so lucky.

สำนวนนี้พบไม่บ่อย แต่ที่ยกมาให้ดูเพราะทุกคนแปลเป็นไทยทำนองเดียวกันว่า

คุณควรโชคดีอย่างนั้น

ต่อมเอ๊ะไม่ทำงานเลยหรือ
มีฝรั่งคนไหนพูดอย่างนี้หรือ
เขามีมุทิตาจิตเช่นนี้หรือ

ฉะนั้นเวลาเจอความหมายอย่างนี้ต้องเอ๊ะ แล้วเปิดดิค

7 I/You should be so lucky! (spoken)

used to tell someone that what they want is not likely to happen, especially because it is unreasonable:

You want three weeks holiday? You should be so lucky!

อยากพักร้อนสามสัปดาห์หรือ ฝันไปเถอะ!

ครูหนอนฯ
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
...

View on Facebook