ติดต่อเรา

สมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงแรมสวนดุสิตเพลสให้ใช้สถานที่เป็นที่จัดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ

  • โรงแรมสวนดุสิตเพลส (ชั้น 1) 295 ถนนราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม 10300
  • เบอร์โทรศัพท์ 095-306-0736
  • tiatangsana@gmail.com | tiatprograms@gmail.com