ติดต่อเรา

สมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก SEAMEO SPAFA และโรงแรมสวนดุสิตเพลสให้ใช้สถานที่เป็นที่จัดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ

  • SEAMEO SPAFA (ซอยวัดเทวราชกุณชร) 81/1 ถ.ศรีอยุธยา แขวงเทเวศร์ เขตดุสิต กทม 10300
  • โรงแรมสวนดุสิตเพลส (ชั้น 1) 295 ถนนราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม 10300
  • เบอร์โทรศัพท์ -
  • thaitiat@gmail.com | tiatprograms@gmail.com