Project Description

 

Open House: Professional Interpreting

กิจกรรมแนะนำหลักสูตร “ล่ามอาชีพ”

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ สปาฟา เทเวศร์ (ซอยวัดเทวราชกุญชร ข้างหอสมุดแห่งชาติ)

ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท พร้อมรับหนังสือที่ระลึกจากสมาคมฯ

 

รายละเอียดกิจกรรม

  • อธิบายโครงการฝึกอบรม กำหนดเวลา เนื้อหา
  • ทดลองฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง
  • ตอบข้อซักถามโดยล่ามมืออาชีพ และผู้ผ่านการฝึกอบรมในรุ่นก่อน
  • รับลงทะเบียนหลักสูตร “ล่ามอาชีพ รุ่น ๑๔” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๒๕ สิงหาคม 2562

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thaitiat@gmail.com หรือ Line @thaitiat

หมายเหตุ – รับจำกัด ไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง

 

 

Project Details