Project Description

 

หลักสูตร “เรียนแปลกับบุญญรัตน์”

จัด​โดย​สมาคม​นักแปล​และ​ล่าม​แห่ง​ประเทศไทย​

อบรมระหว่างวัน​เสาร์​ที่​ ๑๑​ และ​อาทิตย์​ที่​ ๑๒ พฤษภาคม​ ๒​๕​๖​๒​ เวลา​ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐​ น.​*

ณ​ ศูนย์​ SPAFA​ ถนน​ศรี​อยุธยา​ เทเวศร์​ กรุงเทพ​มหานคร​

*หมายเหตุ – มีการบ้านให้นำส่งภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม เพื่อตรวจและรับรองผล พร้อมรับประกาศนียบัตรจากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ระหว่างเวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

 

วิทยากร​ อ.บุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน

นักเขียนรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ และนักแปลรางวัลสุรินทราชา มีชื่อเสียงได้รับความนิยมอย่างยิ่งจากการแปลนวนิยายหลายเรื่อง มีผลงานแปลประเภทต่างๆ นับถึงปัจจุบันประมาณ ๔๐๐ ชิ้น เป็นงานแปลนวนิยายประเภทต่างๆ สารคดีแนว How-to เสริมสร้างกำลังใจ แนวพลังจิต หนังสือเด็ก เป็นต้น นามปากกา บุญญรัตน์  เพชร ภาษพิรัช  วิษุวัต  ศิขรินทร์  นาริตะ  ต่อบุญ ภาษอุไร  ดาวไสว และ แก้วมณี

ผลงานแปล อาทิ รูทส์ (Roots – Alex Haley), เสาค้ำโลก (Pillar of the Earth – Ken Follett), ซ่อนหากับซาตาน (Along Came A Spider – James Patterson), สมบัตินักบุญ (Map of Bones) เป็นต้น

 

ผู้​ประสานงาน​หลักสูตร​ ปติมา รัชตะวรรณ

อีเมล​ thaitiat@gmail.com

 

รายละเอียดการอบรม

วันแรก

อบรมเกี่ยวกับหลักทั่วไปเบื้องต้น ซึ่งจะรวมทั้งงานด้านวรรณกรรมและเรื่องอ่านเล่นไว้พอเป็นสังเขป

 

วันที่สอง

คาบเช้า เน้นหนักเรื่องการแปลงานด้านวรรณกรรม

คาบบ่าย เน้นเรื่องอ่านเล่น และการให้ความรู้เกี่ยวกับการตีความในบทกวีที่จะเป็นการบ้าน  เป็นการแนะแนวคร่าวๆ  เพื่อให้ผู้รับการอบรมรู้แนวทางที่จะนำไปแปล และนำส่งภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม​

 

*ฟังเฉลย และรับรางวัล ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๙.๐๐-๑๒๐๐ น.

โดยจะมีรางวัลให้กับผู้ส่งบทกวีการบ้านที่แปลได้เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการ (ซึ่งได้แก่นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย และกรรมการ 1 ท่านที่นายกฯ เลือก และผู้ทำการอบรม)

รางวัลที่ ๑ คือ หนังสือเรื่อง Roots ๑ ชุด

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

 

รายการและหัวข้อการอบรมโดยละเอียด

 • ลักษณะเฉพาะของการแปล
 • การใช้สำนวนในงานแปลที่แตกต่าง (แยกข้อย่อย..วรรณกรรม กับเรื่องอ่านเล่นแบบ Happy Ending)
 • การทำความเข้าใจกับงานแปลตรงหน้า
 • การทำความเข้าใจกับบุคลิกของตัวละครในเรื่อง
 • การทำความเข้าใจกับบรรยากาศ
 • คุณสมบัติเฉพาะของนักแปลที่ดี..อาทิ ความเป็นนักอ่านที่ไม่ใช่เฉพาะนิยายฝรั่ง,การเปิดโลกกว้างและฯลฯ
 • หลักการแปลเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้ Active Voice และ Passive Voice
 • การทำความเข้าใจ ในงานของนักประพันธ์ หมายถึง ต้องรู้ว่านักประพันธ์ต้องการบอกอะไรแก่ผู้อ่านของตน และการมีสำนวนที่แตกต่างกันออกไป
 • การทำความเข้าใจกับภาษางานประพันธ์ที่แตกต่าง อาทิของเจเน็ท เดลี่ย์ ที่แตกต่างกว่างานของเออร์เนส  เฮมิงเวย์ เป็นต้น)
 • การรู้จักสร้างคำ (ตัวอย่าง)
 • การตั้งชื่อเรื่อง (ตัวอย่างที่หลากหลาย)
 • การสร้างจินตภาพ (เรื่องนี้สำคัญมากสำหรับนักแปล)
 • การตีความของเนื้อเรื่องซึ่งอาจจะมีทั้งที่เป็นงานด้านจิตวิทยา,เรื่องราวในยุคปัจจุบัน,เรื่องราวย้อนยุค และอื่นๆ
 • นักประพันธ์ได้สร้างและควบคุมบุคลิกของตัวละคร รวมไปถึงสถานที่และบรรยากาศไว้ให้แล้วในเรื่อง นักแปลไม่ควรเสริมแต่งบุคลิกและบรรยากาศใหม่
 • การซักถามข้อข้องใจ
 • นักแปลอาชีพ ควรเคารพต่อกฎ กติกาและมรรยาทอย่างไรบ้าง
 • ในกรณีที่ยากแก่การหาคำแปล ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของนักแปลนั้น ควรแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างไร?
 • อื่นๆ

 

ค่า​อบรม​ ๓,๐​๐๐​ บาท​ รับ​เฉพาะ​สมาชิก​ตลอดชีพ​ของ​สมาคม​ฯ​ (ค่า​สมัคร​สมาชิก​ ๒,๐๐๐​ บาท)​

รับ​สมัคร​ไม่​เกิน​ ๑๕​ คน​ ปิด​รับสมัคร​วัน​ศุกร์​ที่​ ๓ พฤษภาคม​ ๒๕๖๒​

สมาคม​ฯ​ ขอ​สงวนสิทธิ์​ยกเลิก​การ​อบรม​หาก​มี​ผู้​สมัคร​ต่ำ​กว่า​ ๑๐​ คน​ กรณี​มี​ผู้​สมัคร​เกิน​ ๑๕​ คน​ จะ​บันทึก​ชื่อ​ผู้​ที่​สมัคร​ช้า​กว่า​ไว้​ใน​รายชื่อ​รอเรียก​ ซึ่ง​สมาคม​ฯ​ จะ​แจ้ง​ทาง​อีเมล​เมื่อ​มี​การ​อบรม​รุ่น​ต่อไป

Project Details