Project Description

หลักสูตรอบรมที่จัดโดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564

อบรม ณ สปาฟา 81/1 ซ.วัดเทวราชกุญชร ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

(สมัครสมาชิกตลอดชีพได้ทาง www.thaitiat.org สอบถามรายละเอียดได้ทาง Line@ thaitiat)

 

1) ทักษะการแปลไทยเป็นอังกฤษ รุ่น 6

เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 23-24 มกราคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น. รวม 12 ชั่วโมง ค่าอบรมสมาชิกสมาคมฯ 2,400 บาท บุคคลทั่วไป 2,800 บาท รับไม่เกิน 12 คน วิทยากร อ.วิฑูรย์ ภูริปัญญวานิช

 

2) นักแปลมือใหม่ รุ่น 16

เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 30-31 มกราคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น. รวม 12 ชั่วโมง ค่าอบรมสมาชิกสมาคมฯ 2,400 บาท บุคคลทั่วไป 2,800 บาท รับไม่เกิน 12 คน วิทยากร อ.สถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ)

 

3) การแปลซับไตเติลและบทพากย์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย รุ่น 4

เรียนวันเสาร์ที่ 6, 13, 20, 27 กุมภาพันธ์ และ วันเสาร์ที่ 6, 13 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น. รวม 6 วัน เวลา 9.00-16.30 น. รวม 36 ชั่วโมง ค่าอบรมสมาชิกสมาคมฯ 7,200 บาท บุคคลทั่วไป 8,400 บาท รับไม่เกิน 12 คน วิทยากร คุณอนิรุทธ์ ณ สงขลา

 

4) นักแปลมืออาชีพ รุ่น 1

เรียนวันอาทิตย์ที่ 7, 14, 21, 28 กุมภาพันธ์ และ วันอาทิตย์ที่ 7, 14 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น. รวม 36 ชั่วโมง ค่าอบรมสมาชิกสมาคมฯ 7,200 บาท บุคคลทั่วไป 8,400 บาท รับไม่เกิน 12 คน วิทยากร อ.สถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ)

 

5) ทักษะการแปลไทยเป็นอังกฤษ รุ่น 7

เรียนวันอาทิตย์ที่ 21 และ 28 กุมภาพันธ์ มกราคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น. รวม 12 ชั่วโมง ค่าอบรมสมาชิกสมาคมฯ 2,400 บาท บุคคลทั่วไป 2,800 บาท รับไม่เกิน 12 คน วิทยากร อ.วิฑูรย์ ภูริปัญญวานิช

 

6) การแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย รุ่น 1

เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 13-14 และ 20-21 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น. รวม 4 วัน เวลา เวลา 9.00-16.30 น. รวม 24 ชั่วโมง ค่าอบรมสมาชิกสมาคมฯ 4,800 บาท บุคคลทั่วไป 5,600 บาท รับไม่เกิน 12 คนวิทยากร อ.บุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน

 

7) กิจกรรมแนะนำหลักสูตรล่ามอาชีพ (open house)

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 27-28 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น. รวม 12 ชั่วโมง ค่าอบรมสมาชิกสมาคมฯ 2,400 บาท บุคคลทั่วไป 2,800 บาท รับไม่เกิน 12 คน วิทยากร อ.ปกรณ์ กฤษประจันต์ ล่ามอาชีพ

 

แนะนำหลักสูตรใหม่

นักแปลมืออาชีพ วิทยากร อ.สถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ)

หลักสูตรนี้รับเฉพาะผู้ผ่านหลักสูตรนักแปลมือใหม่ หรือหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักแปล หรือมีประสบการณ์แปลมามากกว่า 200 หน้าA4 และสอบสัมภาษณ์ผ่าน

เนื้อหาหลักสูตรเน้นการฝึกให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะดังนี้ เข้าใจต้นฉบับถ่องแท้ แปลได้ครบถ้วนชวนอ่าน มีวิจารณญาณที่ดี รู้วิธีแก้ปัญหา และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

PowerPoint ที่ใช้สอนประกอบด้วย การแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยทั้งบันเทิงคดีและสารคดี การตรวจแก้ต้นฉบับแปลนิยายจีนเป็นไทย ประโยค/วลีภาษาอังกฤษที่แปลยาก ภาษาอังกฤษแบบ broken english หลักการแปลไทยเป็นอังกฤษ วิธีการทำงานร่วมกับบรรณาธิการ เป็นต้น

 

กิจกรรมแนะนำหลักสูตรล่ามอาชีพ วิทยากร อ.ปกรณ์ กฤษประจันต์ ล่ามอาชีพ

กิจกรรมนี้เปิดรับผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรล่ามอาชีพ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและอังกฤษในระดับดี รับจำนวนไม่เกิน 15 คน

กิจกรรมนี้ประกอบด้วยการแนะนำโครงสร้างและวิธีการสอนในหลักสูตรล่าม วิธีการแปลล่าม ทักษะในการทำล่ามเอกสาร (Sight Translation) พื้นฐานของการแปลล่าม ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานล่ามทั้งล่ามพูดพร้อมและล่ามพูดตาม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองปฏิบัติงานล่ามในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ล่ามและบูธเก็บเสียง และรับการทดสอบประเมินความถนัดในการปฏิบัติงานล่าม

 

Introduction to the Professional Interpretation Course

This program introduces participants to TIAT’s Professional Interpretation Course. A maximum of 15 participants can be admitted who have a good command of both Thai and English languages. (Primary language pair used in the course).

The program provides an outline and a preview of the interpreter training approaches, skill development techniques for document interpreting, consecutive and simultaneous interpreting.

Participants will be challenged with several modes of interpretation, including in the SI booth and an exploratory aptitude test.

 

 

หลักสูตรออนไลน์

ผู้สมัครจะได้รับไฟล์ PowerPoint เหมือนหลักสูตรที่อบรม ณ สปาฟา และลิงก์ไฟล์เสียงบรรยายทาง Google Drive รวมประมาณ 12 ชั่วโมง ค่าอบรมสมาชิกสมาคมฯ 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,100 บาท ไม่มีกำหนดปิดรับสมัคร ผู้อบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อสอบข้อเขียน โดยส่งคำตอบมาทาง thaitiat@gmail.com ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน วิทยากรจะตรวจข้อสอบและส่งประกาศนียบัตรให้ในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป

 

1) หลักสูตรนักแปลมือใหม่

เรียนรู้การทำความเข้าใจต้นฉบับอย่างถ่องแท้ เข้าใจวิธีคิดทั้งเทศและไทย แล้วแปลโดยการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้ตรงตามต้นฉบับ ตลอดจนเข้าใจวิธีตรวจแก้ต้นฉบับแปลขั้นพื้นฐาน เพื่อให้แปลเทศเป็นไทยได้ง่ายงาม (เหมาะสำหรับนักแปลมือใหม่ทุกภาษา)

 

2) หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักแปล

เรียนรู้ลักษณะสำคัญของภาษาไทยให้เข้าใจถ่องแท้ รวมถึงเข้าใจองค์ประกอบวรรณกรรม และการใช้ภาษาแปลที่เหมาะสม เหมาะสำหรับนักแปล บรรณาธิการต้นฉบับแปล และผู้สอนการแปล ช่วยแก้ปัญหาอ่านต้นฉบับเข้าใจ แต่นึกคำไทยไม่ออก ช่วยให้แปลเทศเป็นไทยได้สละสลวยยิ่งขึ้น

 

3) หลักสูตรวรรณคดีไทย ภาษาไทยขั้นสูงสำหรับนักแปลและล่ามอาชีพ

เพื่อให้ได้เห็นภาพรวมของวรรณคดีไทยที่สำคัญที่สุดในยุคต้นรัตนโกสินทร์

เพื่อฝึกฝนการทำความเข้าใจต้นฉบับ โดยการหัดอ่านความรู้สึกนึกคิดของตัวละครและผู้เขียน

เป็นทางลัดช่วยให้เข้าใจองค์ประกอบวรรณกรรม เช่น แก่นเรื่อง เสียงเล่าและมุมมอง โวหารต่าง ๆ ฯลฯ โดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านและท่องจำทฤษฎี

เรียนรู้การใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมกับบริบท เพิ่มคำในคลังศัพท์ของนักแปลและล่าม ช่วยให้ใช้ภาษาไทยได้ดั่งใจนึก

Project Details