ประจำปี 2560

ปฏิทินกิจกรรม

June 2017

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
 • หลักสูตร “ล่ามอาชีพ - อาชีพล่าม” รุ่น ๑๒
 • การแปลเพื่อธุรกิจ การธนาคาร และการลงทุน (ไทย-อังกฤษ)
4
 • หลักสูตร “ล่ามอาชีพ - อาชีพล่าม” รุ่น ๑๒
 • การแปลเพื่อธุรกิจ การธนาคาร และการลงทุน (ไทย-อังกฤษ)
5
6
7
8
9
10
 • หลักสูตร “ล่ามอาชีพ - อาชีพล่าม” รุ่น ๑๒
 • การแปลเพื่อธุรกิจ การธนาคาร และการลงทุน (ไทย-อังกฤษ)
11
 • หลักสูตร “ล่ามอาชีพ - อาชีพล่าม” รุ่น ๑๒
 • การแปลเพื่อธุรกิจ การธนาคาร และการลงทุน (ไทย-อังกฤษ)
12
13
14
15
16
17
 • หลักสูตร “ล่ามอาชีพ - อาชีพล่าม” รุ่น ๑๒
18
 • หลักสูตร “ล่ามอาชีพ - อาชีพล่าม” รุ่น ๑๒
19
20
21
22
23
24
 • หลักสูตร “ล่ามอาชีพ - อาชีพล่าม” รุ่น ๑๒
25
 • หลักสูตร “ล่ามอาชีพ - อาชีพล่าม” รุ่น ๑๒
26
27
28
29
30